Muzyka w Wenecji

Wenecja powstała na wzór państwa-miasta, greckiego polis z dwóch wysp Rialto i Olivolo.  W 811 r. została lagunową stolicą republiki. Podobnie ukształtowały się inne włoskie państwa-miasta, które mimo przyjęcia chrześcijaństwa pozostawały pod wielkim wpływem swych starożytnych przodków i dlatego właśnie na tych terenach odrodził się humanizm i rozkwitł renesans. Wenecja znalazła się ponadto w strefie wpływów … Czytaj dalej Muzyka w Wenecji