Własność intelektualna

Prawo to słowo bardzo stare i wieloznaczne. Oznacza pewne reguły, np. dotyczące otaczającego nas świata takie jak prawa przyrody, chemii, matematyki czy fizyki, ale przede wszystkim zasady współżycia, jakim podlegają zbiorowości ludzkie, wzajemne ich obowiązki i przywileje. W tym znaczeniu prawo jest tak stare jak historia ludzi, czy nawet zwierząt żyjących stadnie. Każde stado rządzi … Czytaj dalej Własność intelektualna