Ochrona wizerunku w prawie autorskim

Podmiotem prawa do wizerunku w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest osoba fizyczna. Czyli prawo do wizerunku przysługuje tylko osobie rzeczywistej. W przypadku osób fikcyjnych, wykorzystując bez zgody ich wizerunek, naruszamy osobiste prawa autorskie twórcy, lub właściciela praw (producent filmowy) do takiej postaci. Nie istnieje też zbiorowe prawo do wizerunku, a więc na … Czytaj dalej Ochrona wizerunku w prawie autorskim