Jesień Średniowiecza

Średniowiecze to epoka w historii Europy obejmująca okres pomiędzy Starożytnością a Renesansem. W czasie, gdy w Europie trwało Średniowiecze świat składał się z kilku kręgów cywilizacyjnych, o bardzo odmiennej kulturze i w różnych stadiach rozwoju. Średniowiecze dotyczy ziem, które były pod panowaniem Rzymskiego Cesarstwa Zachodniego. Osobny krąg cywilizacyjny i kulturalny wykształciło Bizancjum, a więc wschodnia część … Czytaj dalej Jesień Średniowiecza