Muzyka w Starożytnych Chinach

Czasy starożytne to rozwój cywilizacji, a co za tym idzie podziału pracy, zróżnicowania klasowego, a więc także wyodrębnienia się klasy zawodowych śpiewaków i muzyków. Muzyka i instrumenty muzyczne rozwijają się, tracą znaczenie magiczne oraz dzielą się na ludowe – amatorskie i profesjonalne. Wysoko rozwinięte kultury przydają muzyce elementy logiczne, wyznaczają prawidła, a także poddają ją … Czytaj dalej Muzyka w Starożytnych Chinach