Ilustracja muzyczna filmu

Rzadko zdarzają się filmy całkowicie pozbawione muzyki. Najczęściej jest jej za dużo. Dlatego zasadne jest pytanie: – skąd pozyskać muzykę? Warto myśleć o tym jeszcze przed przystąpieniem do realizacji filmu. Odpowiedź w każdym przypadku jest inna, chociaż możliwości tylko dwie: muzykę można skomponować lub wykorzystać dzieła już istniejące. Do filmu niezbędne jest utrwalenie, a więc … Czytaj dalej Ilustracja muzyczna filmu