Muzyka starożytnych Indii, Sumerii, Mezopotamii i Persji

Kultura terenów półwyspu indyjskiego należy do najstarszych i najbardziej zróżnicowanych. Obejmuje rozległe tereny, bardzo odmienne, językowo, etnicznie, pod względem religii i organizacji społecznej. Przez te tereny przemieszczały się różne ludy, pozostawiając ślady własnych dokonań i do swoich tradycji dokładając nowe. Na północy mamy np. wpływy arabskie i perskie (instrumenty strunowe, lutniowe). W Persji (Iran) lutnie … Czytaj dalej Muzyka starożytnych Indii, Sumerii, Mezopotamii i Persji