POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie dane przechowujemy i wykorzystujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Chcemy, aby każdy klient wiedział jak przetwarzamy dane osobowe i dlatego niniejszy dokument informuje o zakresie, sposobie i zasadach według których Twoje dane osobowe są pobierane, opracowywane, wykorzystywane i chronione.

1. INFORMACJE OGÓLNE. ADMINISTRATOR DANYCH

a) Administratorem danych osobowych witryny Studia Sonoria jest: 

SONORIA MAŁGORZATA PRZEDPEŁSKA BIENIEK

ul. Iwicka 19 m. 43, 00-735 Warszawa 

REGON: 017443490; NIP: 5212008670

Telefon: +48 22 853 60 51

Adres e-mail: studio@sonoria.pl 

b) Witryna – witryna Studia Sonoria prowadzona jest pod adresem: https://www.sonoria.pl/ 

c) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
d) Przetwarzanie danych osobowych – gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza w systemach informatycznych.

e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
e) Dane przetwarzane są w biurze Administratora – STUDIO SONORIA, ul. Wernyhory 13 A, 02-727 Warszawa.
f) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: studio@sonoria.pl.

2. CEL i ZAKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a) Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celu:

świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Witrynie

w celach analitycznych i statystycznych aby móc usprawniać funkcjonalność Witryny – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

b) W przypadku użytkowników witryny Studia Sonoria, którzy wyrazili na to przewidzianą przepisami prawa zgodę, dane osobowe zbierane i przetwarzane są celach marketingowych i promocyjnych w ramach bloga Z DŹWIĘKIEM I WDZIĘKIEM. W szczególności zgoda ta dotyczy wysyłki newslettera, informacji o postach na blogu, ofert handlowych, ankiet i zaproszeń. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
c) Dane osobowe, które są wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych to podane imię oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
d) Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy skorzystasz z formularza kontaktowego na stronie: http://www.sonoria.pl/kontakt. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi Twojego zapytania. Aby skorzystać z formularza kontaktowego konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Kierując się przepisami obowiązującego prawa, możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w celu organizacji wysyłki newslettera lub ofert handlowych.
b) Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.
c) Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi dotyczącymi Twojej osoby. 

d) Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec instalacji cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna.
e) Wprowadzenie indywidualnych ustawień oraz dezaktywację reklam Google można ponadto przeprowadzić na stronie: www.google.com/settings/ads. Stosowanie cookies przez innych dostawców można również powstrzymać poprzez wywołanie strony dezaktywującej inicjatywę reklamy sieciowej: (www.networkadvertising/org/managing/opt_out.asp). 
f) Więcej informacji na temat zasad dotyczących ochrony danych przez Google znajdziesz tutaj:
https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads
https://support.google.com/ads/#topic=2971788
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de&ref_topic=2941003
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

g) W ramach korzystania z witryny Studio Sonoria ma miejsce stosowanie cookies lub fragmentów kodu dotyczących reklamy online (więcej informacji o cookies w punkcie 4). Studio Sonoria gromadzi dane dotyczące Twojej działalności na stronach Witryny (np. sposób przeglądania stron internetowych, oglądane bądź zapisane artykuły, kliknięte łącza). Informacje te chcielibyśmy wykorzystywać w celu lepszego dostosowania Witryny do potrzeb użytkowników lub w celu wyświetlania lub poinformowania Cię o artykułach i ofertach, które mogą Cię interesować. 
h) Studio Sonoria zamieszcza reklamę samodzielnie lub współpracuje z zewnętrznymi partnerami w celu zamieszczania i optymalizacji reklam zarówno własnych jak obcych. Podczas odwiedzania przez Ciebie stron internetowych Witryny Studia Sonoria, zewnętrzni partnerzy mogą stosować cookies. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP.

4. Polityka COOKIES
a) Witryna Studio Sonoria nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
b) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz do optymalizacji korzystania z Witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f) W ramach Witryny Studio Sonoria stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny
2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Witryny;
3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
h) Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Witryny.
j) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH
Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonym serwerze.

6. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
b) W każdej chwili masz prawo zażądać bezpłatnej informacji o tym czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy jednak poprosić o przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek. 
c) W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
d) W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie materiałów marketingowych. W takiej sytuacji podejmiemy działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszej bazy. 
e) Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego jedynie do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
f) W celu otrzymania informacji, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych, czy też w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc wiadomość na email: studio@sonoria.pl, lub w inny dostępny i dogodny dla Ciebie sposób.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Nasza polityka prywatności będzie aktualizowana i dostosowywana do zmieniającej się rzeczywistości i prawa. Jeżeli będzie to konieczne poprosimy cię o ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.