Słyszenie

Słyszenie to zdolność odbierania pewnego zakresu fal mechanicznych oraz ogół czynności związanych z analizą tych bodźców. Zakres fal odbieranych przez człowieka nazywamy dźwiękiem. Odbiór fal dźwiękowych (odczuwanie dźwięku) przez człowieka…

Czytaj dalej Słyszenie

Opracowania muzyczne dokumentalnych i edukacyjnych filmów historycznych

Filmy edukacyjne, są trudne w realizacji, chociaż w dużej części ich konstrukcję można określić jako prostą i schematyczną. Jedna lub kilka osób opowiadających o danym zagadnieniu, czasem widoczna na ekranie,…

Czytaj dalej Opracowania muzyczne dokumentalnych i edukacyjnych filmów historycznych

Nasze zmysły

Człowiek komunikuje się ze światem za pomocą zmysłów, również na podstawie odczuć poszczególnych zmysłów ocenia swój wewnętrzny stan. Można sobie wyobrazić, że mózg to komputer pokładowy do którego wszystkie zmysły…

Czytaj dalej Nasze zmysły